Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán KOMBI navaz. mag. studium v 23-24 programu LA

Studijní program: Logistika a řízení dopravních procesů Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LA 23-24 P 1.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 23-24 povinné předměty V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
2S K LA 23-24 P 2.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 23-24 povinné předměty V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
25
Minimální počet kreditů 53
Povinně volitelné předměty
PVP NAV K LA 23-24 PVP nav.komb.LA 23-24 (program LA) V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
9
Minimální počet kreditů 9
Jazyky
JZ-N-LA K (1.-4.SEM) Jazyky navaz.mag. KOMBI studia (1.- 4.sem.) programu LA V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 70
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 50
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023507.html