Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán navaz. mag. PRE program IS v CZ 22/23 (nová akreditace)

Studijní program: Inteligentní dopravní systémy Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Semestrální projekt
XN IS CZ 1-4 20/21 Projekty nav.prez.1.-4.sem (od) 20/21 programu IS v CZ V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
27
Minimální počet kreditů 27
Povinné předměty
1.S.NPIS CZ 20/21 1.sem.nav.prez (od) 20/21 - program IS v CZ V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
22
1.S.NPIS VYBCZ 20/21 1.sem.nav.prez (od) 20/21 výběr předmětu - program IS v CZ V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
2.S.NPIS CZ 20/21 2.sem.nav.prez (od) 20/21 - program IS v CZ V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
21
2.S.NPIS VYBCZ 20/21 2.sem.nav.prez (od) 20/21 výběr předmětu - program IS v CZ V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 49
Počet předepsaných kreditů celkem 76
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 44
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 23. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022587.html