Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Navazující Architektura a urbanismus 2020

Studijní program: Architektura a urbanismus Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
ATRN Ateliér - realizační V této skupině musíte získat 11 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
11
ATS1 Ateliér - soubor staveb V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů (maximálně 11)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
9
ATUR Ateliér - urbanismus V této skupině musíte získat 11 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
11
ATVZ Ateliér - volné zadání V této skupině musíte získat 11 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
11
DP Diplomní projekt V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
28
POVINNÉ NAU 2020 Povinné navazující AU 2020 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 11 předmětů
26
Minimální počet kreditů 96
Volitelné předměty
ATPV Ateliér volitelný
0
DSN Diplomní seminář navazující
0
VOLITELNÉ NAU 2020 Volitelné navazující AU 2020 V této skupině musíte získat alespoň 16 kreditů
16
Minimální počet kreditů 16
Počet předepsaných kreditů celkem 112
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 120

Dobíhající studijní program - akreditace do 31.12.2024

Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022529.html