Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Cybernetics and Robotics

Studijní program: Cybernetics and Robotics Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Cybernetics and Robotics - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2021_MKYREP Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
2021_MKYREDIP Diploma Thesis V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 60
Povinně volitelné předměty
2021_MKYREPV1 Compulsory elective subjects of the programme - Group 1 V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů (maximálně 36)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty ( maximálně  6)
18
2021_MKYREPV2 Compulsory elective subjects of the programme - Group 2 V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů (maximálně 114)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty ( maximálně  19)
24
Minimální počet kreditů 42
Volitelné předměty
2021_MKYREVOL Elective subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120
Elective subjects [2021_MKYREVOL]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html

Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022067.html