Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán navaz. mag. PRE program SC 21/22 (pro studenty, kteří absolvují některé předměty 1.roč. na UTEP)

Studijní program: Smart Cities Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Semestrální projekt
XN SC 1-2 21/22 Projekty nav.prez.1.-2.sem (od) 21/22 na FD programu SC V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Povinné předměty programu
1.S.NPSC FD 21/22 1.s.nav.prez (od) 21/22 - program SC - ostatní předměty FD pro studenty UTEP V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
12
1.S.NPSC UTEP 21/22 1.s.nav.prez (od) 21/22 SC:předměty z SC+IS(EN) pro ty, kteří 17SCF nebo 17TSC absolvují na UTEP V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
12
Minimální počet kreditů 24
Povinně volitelné předměty
1.S.NPSC FA 20/21 1.s.nav.prez (od) 20/21 - program SC - předměty z FA V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 7)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
Minimální počet kreditů 2
Počet předepsaných kreditů celkem 34
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 26
Celkový počet kreditů 60
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022031.html