Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Erasmus Mundus Master Course - SpaceMaster 2020-22

Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: SpaceMaster 2020-22 - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2020_SPACEMASTER_P Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 98 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
98
Minimální počet kreditů 98
Povinně volitelné předměty
2020_SPACEMASTER_PV Compulsory optionally subjects V této skupině musíte získat alespoň 22 kreditů (maximálně 40)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty ( maximálně  6)
22
Minimální počet kreditů 22
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021967.html