Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán KOMBI bak. studium od 20-21 (specializace LOG, ne obor)

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LOG 20-21 P 1. sem. bak. KOMBI specializace LOG 20-21 povinné předměty (specializace LOG, ne obor) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
30
2S K LOG 20-21 P 2. sem. bak. KOMBI specializace LOG 20-21 povinné předměty (specializace LOG, ne obor) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
3S K LOG 21-22 P 3. sem. bak. KOMBI specializace LOG 21-22 povinné předměty (specializace LOG, ne obor) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4S K LOG 21-22 P 4. sem. bak. KOMBI specializace LOG 21-22 povinné předměty V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
26
5S K LOG 22-23 P 5. sem. bak. KOMBI specializace LOG 22-23 povinné předměty V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
23
Minimální počet kreditů 139
Povinně volitelné předměty
PVP KOMBI LOG 21-22 PVP pro bak. KOMBI 21-22 pro specializaci LOG (B1041A040001) V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
12
Minimální počet kreditů 12
Jazyky
J 2 K (5.-6.SEM) Jazyky KOMBI bak. pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) - pro B1041A040001 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 157
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020950.html