Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán obor Integrální bezpečnost staveb

Studijní obor: Integrální bezpečnost staveb
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NQ20160100 obor Integrální bezpečnost staveb, 1. semestr V této skupině musíte získat 31 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
31
NQ20160200 obor Integrální bezpečnost staveb. 2. semestr V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
29
Minimální počet kreditů 60
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NQ20160300_1 obor Integrální bezpečnost staveb, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí od nástupu 2016

Platnost dat k 18. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019761.html