Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán obor Příprava, realizace a provoz staveb

Studijní obor: Příprava, realizace a provoz staveb
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NL20160100 obor Příprava, realizace a provoz staveb, 1. semestr V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
26
NL20160200 obor Příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
NL20160300 obor Příprava, realizace a provoz staveb, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 86
Povinně volitelné předměty
NL20160100_1 obor Příprava, realizace a provoz staveb, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
4
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí od nástupu 2016

Platnost dat k 18. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019758.html