Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby

Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NK20160100 obor Konstrukce a dopravní stavby, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
15
NK20160200 obor Konstrukce a dopravní stavby, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 18
Povinné předměty zaměření
NK20160102 obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
14
NK20160202 obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
18
Minimální počet kreditů 32
Volitelné předměty
NF20150100 volitelná výběrová matematika
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
NK20160100_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
NK20170200_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NK20160200_2 obor Kostrukce a dopravní stavby, volitelný diplomový seminář V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NK20160300_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 34
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí do nástupu 2022/23

obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr [NK20170200_1]

úprava předmětů

Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019757.html