Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Program Budovy a prostředí, obor B, zaměření Konstrukce budov

Studijní program: Budovy a prostředí Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NB20170100 obor Budovy a prostředí, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 16 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
16
NB20160200 obor Budovy a prostředí, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
12
Minimální počet kreditů 28
Povinné předměty zaměření
NB20170202 obor B, zaměření Konstrukce budov, předměty zaměření V této skupině musíte získat alespoň 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
26
Minimální počet kreditů 26
Povinně volitelné předměty
NB20160202_1 obor B, zaměření Konstrukce budov, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty, doporučení S2
NB20160302 obor B, zaměření Konstrukce budov, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí od nástupu 2018

obor Budovy a prostředí, 1. semestr [NB20170100]

doplněn 125SYB

obor B, zaměření Konstrukce budov, předměty zaměření [NB20170202]

sjednocen SYB a úprava kreditů 125VBVB

Platnost dat k 24. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019754.html