Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb

Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BJ20130100 Stavební inženýrství, povinné předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BJ20130200 Stavební inženýrství, povinné předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BJ20130300 Stavební inženýrství, povinné předměty, 3. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BJ20170400 Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BQ20130500 obor Požární bezpečnost staveb, 5. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BQ20130600 obor Požární bezpečnost staveb, 6. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BQ20130700 obor Požární bezpečnost staveb, 7.semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
28
BQ20130800 obor Požární bezpečnost staveb, 8.semestr V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
18
Minimální počet kreditů 220
Povinně volitelné předměty
BQ201807_1 Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BF2013_KG Výběrová konstruktivní geometrie
0
Minimální počet kreditů 0
Jazyky
BF_JAZYKY_1 povinně volitelný jazyk - 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BF_JAZYKY_2 povinně volitelný jazyk - 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BQ20130800_1 obor Požární bezpečnost staveb, bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240

tento studijní plán platí pro nástup 2017 (rozdělení NNK) a 2018

Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr [BJ20170400]

rozdělení 133NNK

Platnost dat k 23. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019750.html