Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Mezifakultní studijní program Inteligentní budovy

Studijní program: Inteligentní budovy Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
MIBPF1_2019 Inteligentní budovy, povinné předměty programu V této skupině musíte získat alespoň 62 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
62
MIBDIPF1_2016 Inteligentní budovy, diplomová práce V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
26
Minimální počet kreditů 88
Povinně volitelné předměty
MIBPV1F1_2016 Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
28
Minimální počet kreditů 28
Povinně volitelné předměty
MIBPV2F1_2019 Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty, 2 semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120

předměty s kódem 2xxx na Fakultě strojní, předměty s kódem Axxx na Fakultě elektrotechnické, volitelně 2161110 nebo 2161567

Inteligentní budovy, povinné předměty programu [MIBPF1_2019]

bez 2161110

Platnost dat k 2. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019511.html