Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Navazující magisterský studijní program Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v aj

Studijní program: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v aj - nástup 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
F7AMS POV 19 SIPZ v aj povinné 19 V této skupině musíte získat 105 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 29 předmětů
105
Minimální počet kreditů 105
Povinně volitelné předměty
F7AMS PV 2S B SIPZ v aj PV 2. semestr skupina B V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
F7AMS PV 3S A SIPZ v aj PV 3. semestr skupina A V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 9)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
3
F7AMS PV 2S A SIPZ v aj PV 2. semestr skupina A V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
3
F7AMS PV 3S B SIPZ v aj PV 3. semestr skupina B V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 4)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
2
F7AMS PV 4S A SIPZ v aj PV 4. semestr skupina A V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 9)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
3
F7AMS PV 4S B SIPZ v aj PV 4. semestr skupina B V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
Minimální počet kreditů 15
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 29. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019509.html