Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán LED bak.prez.18/19 - skok z 2.r.do 3.r.

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 17/18 1.sem.bak.prez. od 17/18 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
2.S.BP 17/18 2.sem.bak.prez. od 17/18 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
3.S.BP 18/19 3.sem.bak.prez. od 18/19 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4.S.BLED 16/17 4.sem.LED bak.prez. (od) 16/17 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
5.S.BLED 17/18 5.sem.LED bak.prez. (od) 17/18 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
6.S.BLED 17/18 6.sem.LED bak.prez. 17/18 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
Minimální počet kreditů 162
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. (od)13/14 - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
Y1-BLED 18/19 PVP bak.prez.LED 18/19 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-B-3,4 16/17 Jazyk bak. 5., 6.sem. (od) 16/17 (pro B3710) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019487.html