Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán PRE bak. studium oboru LOG rozřazení v 18-19

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S PRE 17-18 P 1. sem. bak. PRE 17-18 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
2S PRE 17-18 P 2. sem. bak. PRE 17-18 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
3S PRE 18-19 P 3. sem. bak. PRE 18-19 povinné předměty (SČS) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4S P LOG 18-19 P 4. sem. PREZ bak. LOG 18-19 povinné předměty V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
5S P LOG 19-20 P 5. sem. PREZ bak. LOG od 19-20 povinné předměty V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
6S P LOG 19-20 P 6. sem. PREZ bak. LOG 19-20 povinné předměty V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
Minimální počet kreditů 162
Semestrální projekt
PROJ 18-19 projekty 18-19 (4., 5., 6. sem.) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
PVP PRE 18-19 3x PVP pro bak. PREZ od 18-19: LOG (1x v 4. sem. ,1x PVP v 5.sem., 1x PVP v 6.sem.) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ 2 PRE (5.-6.SEM) Jazyky bak. PRE pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019148.html