Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby

Studijní obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NV20160100 obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
20
NV20160200 obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 2. semestr V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
20
Minimální počet kreditů 40
Povinně volitelné předměty
NV20160200_1 obor Vodní hospodářství a vodní stavby, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
20
Minimální počet kreditů 20
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NV20160300_1 obor Vodní hospodářství a vodní stavby, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí od nástupu 2016-17

Platnost dat k 18. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018925.html