Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Geadézie a kartografie, obor Geodézie, kartografie a geoinformatika

Studijní obor: Geodézie, kartografie a geoinformatika
Studijní program: Geodézie a kartografie Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BG20150100 Obor G, povinné předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BG20150200 Obor G, povinné předměty, 2.semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
28
BG20150300 Obor G, povinné předměty, 3. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BG20150400 Obor G, povinné předměty, 4. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
BG20150500 Obor G, povinné předměty, 5. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BG20150600 Obor G, povinné předměty, 6. semestr V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
20
Minimální počet kreditů 166
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Jazyky
BF_JAZYKY_1 povinně volitelný jazyk - 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BF_JAZYKY_2 povinně volitelný jazyk - 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BG20150600_1 Obor G, bakalářská práce V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
10
Minimální počet kreditů 10
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180

tento studijní plán platí do nástupu 2018 včetně

Platnost dat k 19. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018905.html