Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Stavební inženýrství, varianta J, 1.-2. ročník

Studijní obor: Stavební inženýrství (J)
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BJ20150100 Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BJ20150200 Stavební inženýrství, varianta J, 2. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BJ20150300 Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BJ20170400 Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 116
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Jazyky
BF_JAZYKY_1 povinně volitelný jazyk - 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BF_JAZYKY_2 povinně volitelný jazyk - 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120

tento studijní plán platí pro nástup 2017 a 2018

Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr [BJ20170400]

rozdělení 133NNK

Platnost dat k 19. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018886.html