Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Stavební inženýrství, varianta I, 1.-2. ročník

Studijní obor: Stavební inženýrství (I)
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BI20150100 Stavební inženýrství, varianta I, 1. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BI20150200 Stavební inženýrství, varianta I, 2.semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BI20150300 Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BI20170400 Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 116
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Jazyky
BF_JAZYKY_1 povinně volitelný jazyk - 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BF_JAZYKY_2 povinně volitelný jazyk - 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120

tento studijní plán platí pro nástup 2017 a 2018

Platnost dat k 19. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018885.html