Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán KOMBI navaz. mag. studium v 18-19 obor LA

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LA 18-19 P 1.sem.navaz.mag. KOMBI obor LA 18-19 povinné předměty V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
2S K LA 18-19 P 2.sem.navaz.mag. KOMBI obor LA 18-19 povinné předměty V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
22
3S K LA 19-20 P 3.sem.navaz.mag. KOMBI obor LA 19-20 povinné předměty V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
25
4S K LA 19-20 P 4.sem.navaz.mag. KOMBI obor LA 19-20 povinný předmět V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
DP NAV K LA 19-20 Diplomová práce nav.komb.LA (od) 19/20 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
SDP NAV K LA 19-20 Seminář k diplomové práci nav.komb.LA (od) 19/20 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
8
Minimální počet kreditů 103
Povinně volitelné předměty
PVP NAV K LA 18-19 PVP nav.komb.LA 18/19 V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
9
Minimální počet kreditů 9
Jazyky
JZ-NAV K (1.-4.SEM) Jazyky navaz.mag. KOMBI studia (1.- 4.sem.) obor LA V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018672.html