Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán DOS bak.prez.17/18 - v 1.sem. si ZAPSALI 14DB

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 15/16 1.sem.bak.prez. od 15/16 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
1.S.BP VÝBĚR 15/16 1.sem.bak. prez výběr předmětu od 15/16 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
2.S.BP 15/16 2.sem.bak.prez. 15/16 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
28
2.S.BP VÝBĚR 15/16 2.sem.bak. prez výběr předmětu od 15/16 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
3.S.BP 17/18 DB 3.sem.bak.prez. 17/18 (bez Fyziky; v 1.sem. si ZAPSALI 14DB) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
4.S.BDOS VÝBĚR2 17/1 4.sem.DOS 2.výběr předmětu (od) 17/18 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
4.S.BDOS VÝBĚR1 17/1 4.sem.DOS 1.výběr předmětu 17/18 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
4.S.BDOS VÝBĚR3 17/1 4.sem.DOS 3.výběr předmětu (od) 17/18 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
5.S.BDOS 17/18 5.sem.DOS bak.prez. 17/18 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
18
5.S.BDOS VÝBĚR 17/18 5.sem.DOS výběr předmětu od 17/18 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
6.S.BDOS 17/18 6.sem.DOS bak.prez. (od)17/18 V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
10
6.S.BDOS VÝB1 17/18 6.sem.DOS 1.výběr předmětu (od)17/18 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
6.S.BDOS VÝB3 17/18 6.sem.DOS 3.výběr předmětu (od)17/18 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
6.S.BDOS VÝB2 17/18 6.sem.DOS 2.výběr předmětu (od)17/18 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 140
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. (od)13/14 - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty programu
4.S.BDOS 17/18 4.sem.DOS bak.prez. (od)17/18 V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
20
Minimální počet kreditů 20
Povinně volitelné předměty
Y1-BDOS 18/19 PVP bak.prez.DOS 18/19 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Jazyky
JZ-B-3,4 16/17 Jazyk bak. 5., 6.sem. (od) 16/17 (pro B3710) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018106.html