Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán BEZ bak.prez.16/17

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 15/16 1.sem.bak.prez. od 15/16 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
1.S.BP VÝBĚR 15/16 1.sem.bak. prez výběr předmětu od 15/16 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
2.S.BP 15/16 2.sem.bak.prez. 15/16 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
28
2.S.BP VÝBĚR 15/16 2.sem.bak. prez výběr předmětu od 15/16 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
3.S.BP 16/17 3.sem.bak.prez.od 16/17 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
Minimální počet kreditů 90
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. (od)13/14 - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty programu
4.S.BBEZ 15/16 4.sem.BEZ bak.prez.(od)15/16 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
Minimální počet kreditů 26
Povinně volitelné předměty
Y1-BBEZ 16/17 PVP bak.prez.BEZ 16/17 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 128
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 52
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30016566.html