Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán BS Fyzikální technika

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSFYTPP1 BSFYT - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 46 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 16 předmětů
46
BSFYTPP2 BSFYT - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
54
BSFYTPP3 BSFYT - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 57 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
57
Minimální počet kreditů 157
Povinně volitelné předměty
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 157
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 22. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015489.html