Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán BS Laserová a přístrojová technika

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSLPTPP1 BSLPT - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 51 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 17 předmětů
51
BSLPTPP2 BSLPT - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 73 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 18 předmětů
73
BSLPTPP3 BSLPT - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 42 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
42
Minimální počet kreditů 166
Povinně volitelné předměty
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 166
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 24. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015488.html