Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán BS Experimentální jaderná a částicová fyzika

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSEJČFPP1 BSEJČF - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
32
BSEJČFPP2 BSEJČF - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
32
BSEJČFPP3 BSEJČF - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
54
Minimální počet kreditů 118
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSMALA BS - analýza a algebra
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
0
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 118
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 62
Celkový počet kreditů 180
BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 27. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015473.html