Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán BS Matematická informatika

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSMINFPP1 BSMINF - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 61 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 15 předmětů
61
BSMINFPP2 BSMINF - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 44 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
44
BSMINFPP3 BSMINF - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 48 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 13 předmětů
48
Minimální počet kreditů 153
Povinně volitelné předměty
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
Minimální počet kreditů 1
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 154
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 26
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015465.html