Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Laserová technika a elektronika

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
NMSLTEPP1 NMSLTE - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 58 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 15 předmětů
58
NMSLTEPP2 NMSLTE - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
54
Minimální počet kreditů 112
Volitelné předměty
NMSLTEVP NMSLTE - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 112
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015325.html