Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Diagnostika materálů

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
NMSDMPP1 NMSDM - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 52 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 13 předmětů
52
NMSDMPP2 NMSDM - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 53 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 9 předmětů
53
Minimální počet kreditů 105
Volitelné předměty
NMSDMVP NMSDM - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 105
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015306.html