Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Radiologická fyzika

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
NMSRFPP1 NMSRF - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 64 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 20 předmětů
64
NMSRFPP2 NMSRF - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 52 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
52
Minimální počet kreditů 116
Volitelné předměty
NMSRFVP NMSRF - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 116
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 4
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 22. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015286.html