Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
NMSDAIZPP1 NMSDAIZ - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 55 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 16 předmětů
55
NMSDAIZPP2 NMSDAIZ - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 52 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 11 předmětů
52
Minimální počet kreditů 107
Volitelné předměty
NMSDAIZVP NMSDAIZ - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 107
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 13
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 27. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015247.html