Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Informatická fyzika

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
NMSIFPP1 NMSIF - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 39 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 9 předmětů
39
NMSIFPP2 NMSIF - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 41 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
41
Minimální počet kreditů 80
Volitelné předměty
NMSIFVP NMSIF - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 80
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 40
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 27. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015228.html