Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán Aplikované matematicko-stochastické metody

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
NMSAMSMPP1 NMSAMSM - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 15 předmětů
54
NMSAMSMPP2 NMSAMSM - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 49 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
49
Minimální počet kreditů 103
Volitelné předměty
NMSAMSMVP NMSAMSM volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 103
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 17
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015187.html