Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán KOMBI bak. studium od 16-17 (obor LED)

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LOG LED 16-17 P 1. sem. bak. KOMBI obory LOG, LED 16-17 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
2S K LOG LED 16-17 P 2. sem. bak. KOMBI obory LOG, LED 16-17 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
3S K LOG LED 17-18 P 3. sem. bak. KOMBI obory LOG,LED 17-18 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
4S K LED 17-18 P 4. sem. bak. KOMBI obor LED 17-18 povinné předměty V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
5S K LED 18-19 P 5. sem. bak. KOMBI obor LED 18-19 povinné předměty V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
6S K LED 18-19 P 6. sem. bak. KOMBI obor LED 18-19 povinné předměty V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
Minimální počet kreditů 162
Povinně volitelné předměty
PVP KOMBI 17-18 PVP pro bak .KOMBI 17-18 (4.LS+5.ZS+6.LS) pro LOG a LED obory V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
12
Minimální počet kreditů 12
Jazyky
JZ 2 K (5.-6.SEM) Jazyky KOMBI bak. pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30014769.html