Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Erasmus Mundus Master Course - SpaceMaster II

Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: SpaceMaster - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2016_SPACEMASTERP Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 118 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 13 předmětů
118
Minimální počet kreditů 118
Povinně volitelné předměty
2016_SPACEMASTERPV1 Compulsory optionally subjects V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 11)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
3
Minimální počet kreditů 3
Volitelné předměty
2016_SPACEMASTERVOL Elective subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 121
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -1
Celkový počet kreditů 120
Elective subjects [2016_SPACEMASTERVOL]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.

Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30014625.html