Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán Navazující magisterský studijní obor Biomedicínský inženýr - prezenční

Studijní program: Biomedicínská a klinická technika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Biomedicínský inženýr - nástup ke studiu 16/17, 17/18, 18/19, 19/20
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
17PMB POV 16 BME povinné 16 V této skupině musíte získat 108 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 25 předmětů
108
Minimální počet kreditů 108
Povinně volitelné předměty
17PMB PV 1S_16 BME PV 1. semestr 16 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
17PMB PV 2S_16 BME PV 2. semestr 16 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  5)
2
17PMB PV 3S_16 BME PV 3. semestr 16 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  4)
4
17PMB PV 4S_16 BME PV 4. semestr 16 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  4)
4
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 26. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013746.html