Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán KOMBI bak. studium od 15-16 (obor LED)

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LOG LED 15-16 P 1. sem. bak. KOMBI obory LOG, LED 15-16 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
2S K LOG LED 15-16 P 2. sem. bak. KOMBI obory LOG, LED 15-16 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
Minimální počet kreditů 60
Počet předepsaných kreditů celkem 60
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 120
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30011805.html