Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán IS-EN nav.prez.15/16

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Semestrální projekt
XN IS 1.-4. 13/14 Projekt oboru IS 1.-4.sem. od 13/14 (pro N3710) V této skupině musíte získat 16 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
16
Minimální počet kreditů 16
Povinné předměty
1.S.NPIS 14/15 EN 1.sem.nav.prez.IS 14/15 angličtina V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
28
2.S.NPIS 13/14 2.sem.nav.prez.IS 13/14 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
28
3.S.NPIS 13/14 EN 3.sem.nav.prez. IS 13/14 angličtina V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
22
3.S.NPIS-V1-12/13 3.sem.obor IS 1.výběr předmětů od 12/13 (pro N3710) V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
3.S.NPIS-V2-12/13 3.sem.obor IS 2.výběr předmětů od 12/13 (pro N3710) V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
XNDPIS 13/14 Diplomová práce obor IS od 13/14 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
22
Minimální počet kreditů 104
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30011526.html