Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán KOMBI studium od 14-15 (obor MED) skok z 1.r. do 3.r.

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S KOMBI 14-15 P 1. sem. KOMBI 14-15 povinné předměty (jen obor MED) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
2S KOMBI 14-15 P 2. sem. KOMBI 14-15 povinné předměty (obor MED) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
3S KOMBI 14-15 P 3. sem. KOMBI 14-15 povinné předměty (obor MED) V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
27
4S KOMBI 14-15 P 4. sem. KOMBI 14-15 povinné předměty (obor MED) V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
21
4S KOMBI 14-15 PV 4. sem. KOMBI 14-15 povinné předměty-výběr (obor MED) V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
5S KOMBI 14-15 PV 5. sem. KOMBI 14-15 povinné předměty - výběr (obor MED) V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
5S KOMBI 14-15 P 5. sem. KOMBI 14-15 povinné předměty (obor MED) V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
21
6S KOMBI 14-15 P 6. sem. KOMBI 13-14 povinné předměty (obor MED) V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
23
Minimální počet kreditů 156
Povinně volitelné předměty
PVP KOMBI 14-15 PVP pro KOMBI (MED) 14-15 (LS+ZS+LS) V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
12
Minimální počet kreditů 12
Jazyky
JAZ 1 K (3.-4.SEM) Jazyky KOMBI pro 3. a 4. sem. (1.cizí jazyk) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
JAZ 2 K (5.-6.SEM) Jazyky KOMBI pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30011065.html