Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán PRE oboru DOS rozřazení od 14-15 (skok z 1. r.)

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S PRE 14-15 P 1. sem. PRE 14-15 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
2S PRE 14-15 P 2. sem. PRE 14-15 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
3S PRE 14-15 P 3. sem. PRE 14-15 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
27
4S P DOS 14-15 P 4. sem. PREZ DOS 14-15 povinné předměty V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
23
5S P DOS 15-16 P 5. sem. bak. PRE DOS 15-16 povinné předměty V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
20
5S P DOS 15-16 PV 5. sem. PRE DOS 15-16 povinné předměty - výběr V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
6S P DOS 15-16 PV 6. sem. PRE bak. DOS 15-16 povinné předměty-výběr V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
6S P DOS 15-16 P 6. sem. PRE DOS 15-16 povinné předměty V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
20
Minimální počet kreditů 156
Semestrální projekt
PROJ 14-15 projekty 14-15 (4., 5., 6. sem.) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
PVP PRE 14-15 PVP pro PREZ DOS+MED 14-15 (ZS+LS+ZS) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JAZ 1 PRE (3.-4.SEM) Jazyky bak. PRE pro 3. a 4. sem. (1.cizí jazyk) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
JAZ 2 PRE (5.-6.SEM) Jazyky bak. PRE pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30009525.html