Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán PL nav.prez.14/15

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.NPPL 14/15 1.sem.nav.prez.PL 14/15 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
28
2.S.NPPL 14/15 2.sem.nav.prez.PL (od) 14/15 (obor PL) V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
24
3.S.NPPL 15/16 3.sem.nav.prez.PL 15/16 V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
25
4.S.NPPL 15/16 4.sem.nav.prez. PL od 15/16 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
4
XNDP 13/14 Diplomová práce (obory PL, DS, LA +[ID]) od 13/14 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
Minimální počet kreditů 99
Semestrální projekt
XN1-4 14/15 Projekty nav.prez.1.-4.sem (obory PL + DS, LA, [BT]) od 14/15 V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
13
Minimální počet kreditů 13
Povinně volitelné předměty
Y2-NPPL 14/15 PVP nav.prez.PL 14/15 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30007911.html