Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán PRE oboru MED rozřazení od 12-13

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S PRE 11-12 P 1. sem. PRE 11-12 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
2S PRE 11-12 P 2. sem. PRE 11-12 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
3S PRE 12-13 P 3. sem. PRE 12-13 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
27
4S P MED 12-13 P 4. sem. PRE MED 12-13 povinné předměty V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
21
4S P MED 12-13 PV 4. sem. PRE MED 12-13 povinné předměty-výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
5S P MED 13-14 P 5. sem. PRE MED 13-14 povinné předměty V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
21
5S P MED 13-14 PV 5. sem. PRE MED 13-14 povinné předměty - výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
6S P MED 13-14 P 6. sem. PRE MED 13-14 povinné předměty V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
23
Minimální počet kreditů 156
Semestrální projekt
PROJ 12-13 projekty 12-13 (4., 5., 6. sem.) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
PVP PRE MED 12-13 PVP pro PRE MED 12-13 (ZS+LS) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JAZ 2 PRE (5.-6.SEM) Jazyky bak. PRE pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
J1 P 12-13(3.-4.SEM) Jazyky PREZ 12-13 pro 3. a 4. sem. (1.cizí jazyk) - bez RJ V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30007285.html