Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán LO nav.komb.13/14

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
XNDPLOK 13/14 Diplomová práce nav.komb.LO 13/14 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
XNSLOK 13/14 Seminář k DP nav.komb.LO 13/14 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
8
1.S.NKLO 13/14 1.sem.nav.komb.LO 13/14 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
2.S.NKLO 13/14 2.sem.nav.komb.LO 13/14 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
22
3.S.NKLO 13/14 3.sem.nav.komb.LO 13/14 V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
25
4.S.NKLO 13/14 4.sem.nav.komb.LO 13/14 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 103
Povinně volitelné předměty
W2-NKLO 13/14 PVP nav.komb.LO 13/14 V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
9
Minimální počet kreditů 9
Jazyky
JZ-N-11/12 Jazyk nav.1.- 4.sem. 11/12 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006374.html