Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events

Studijní program: Civil Engineering Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
MA_SUSCOS_1P SUSCOS, 1st semester, compulsory subjects V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
20
MA_SUSCOS_2P SUSCOS, 2nd semester, compulsory subjects V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
20
MA_SUSCOS_3P SUSCOS, 3rd semester, diploma project V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 70
Povinně volitelné předměty
MA_SUSCOS_1V SUSCOS, 1st semester, facultative subjects V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
10
MA_SUSCOS_2V SUSCOS, 2nd semester, facultative subjects V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
10
Minimální počet kreditů 20
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

International programme, which is realized by an international consortium of universities. Applications for study are accepted and processed exclusively through the consortium secretariat.

Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30005868.html