Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán IS nav.prez. 12/13- Karimova

Studijní program: Program Socrates-Erasmus Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
2.S.NPIS 11/12 2.sem.nav.prez.IS od 11/12 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
28
Minimální počet kreditů 28
Semestrální projekt
XN IS 1.-4. 12/13 Projekt IS 1.-4.sem. 12/13 V této skupině musíte získat 16 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
16
Minimální počet kreditů 16
Povinné předměty programu
1.S.NPIS 11/12 1.sem.nav.prez.IS od 11/12 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
28
Minimální počet kreditů 28
Počet předepsaných kreditů celkem 72
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 48
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30005538.html