Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán TR nav.prez.11/12

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Semestrální projekt
XN1 11/12 Projekt nav.1.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
XN2 11/12 Projekt nav.2.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Povinné předměty programu
1.S.NPTR 11/12 1.sem.nav.prez.TR od 11/12 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
23
2.S.NPTR 11/12 2.sem.nav.prez.TR od 11/12 V této skupině musíte získat 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
19
Minimální počet kreditů 42
Povinně volitelné předměty
Y2-NTR 11/12 PVP nav.prez. TR od 11/12 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
4
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 50
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 50
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30001521.html