Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Manažerská informatika (STM-A7B)

Studijní obor: Manažerská informatika katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Studijní program: Softwarové technologie a management Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Manažerská informatika (STM-A7B) - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 340)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BSTMBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BSTMBBE2 Bezpečnost bakalářské etapy 2
0
BSTMP1 Povinné předměty programu 1.ročník V této skupině musíte získat 61 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 11 předmětů
61
BSTMP23MI Povinné předměty programu 2. a 3.ročník V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BSTMPRO Projekt V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 30)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
BSTMECTSZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 116
Povinné předměty oboru
BSTMPOMI Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 38 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
38
Minimální počet kreditů 38
Volitelné předměty
BSTMECTSHJKTV Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 125)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
BSTMVOLSI Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 158
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 180
Volitelné předměty [BSTMVOLSI]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 19. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000545.html