Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Otevřená informatika - před rozřazením do oborů

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Otevřená informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Otevřená informatika - před rozřazením do oborů
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BOIAPP Anglicky přednášené předměty V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 48)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
BBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 340)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BOIBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BOIP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 89 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
89
BOIZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 115
Povinné předměty oboru
BOIPO1 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 42 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
42
Minimální počet kreditů 42
Volitelné předměty
BOIHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty
0
BOIJKA Jazykové kurzy anglické
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
BOIVOLPRE Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 157
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 180
Volitelné odborné předměty [BOIVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 19. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000065.html