Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán Navaz.PLprez.-05/06začátek

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 120
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 3. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10355405.html