Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Komunikace, multimédia a elektronika - Aplikovaná elektronika

Studijní obor: Aplikovaná elektronika katedra mikroelektroniky
Studijní program: Komunikace, multimédia a elektronika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Aplikované elektronika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 340)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BKMEBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BKMEPKPD Komunikační a presentační dovednosti V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BKMEP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 116 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 22 předmětů
116
BKMEPRO Projekt I V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
BKMEPRO2 Projekt II V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
BKMEZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 144
Povinné předměty oboru
BKMEPO3 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
24
Minimální počet kreditů 24
Volitelné předměty
BKMEH Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 32)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
BJK Jazykové kurzy
0
BKMEJKA Jazykové kurzy anglické
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
BKMEVOLPRE Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 176
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 4
Celkový počet kreditů 180
Volitelné předměty [BKMEVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 19. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10242104.html